Vårt hemland är himlen och
därifrån väntar vi också
den som skall rädda oss;
herren Jesus Kristus
Fil.3:20