Guds kärlek är som stranden
och som gräset, är vind och
vidd och ett oändligt hem
Svenska Psalmboken #289