Ditt ord är mina fötters lykta
och ett ljus på min stig
Ps.119:105