Talet om korset är en dårskap
för dem som går förlorade,
men för oss som räddas
är det en Guds kraft
1 Kor.1:18