Han som formar bergen och skapar
vinden, som förkunnar sina planer
för människan, som låter mörkret bli morgonrodnad och går fram över
jordens höjder och Herren,
härskarornas Gud, är Hans namn
Amos 4:13