Jag har hört om en
stad ovan molnen...
Nya Segertoner #666